Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Haber Kameramanlığı

Haber kameramanlığı uluslararası ortak özelliklere sahip kalıpları ve çerçevesi belirlenmiş bir meslektir. Bu çerçevede ülkemizde de Haber Kameramanlığı ve Kamera Asistanlığı mesleği Türk Standartlar Enstitüsü tarafından titiz bir çalışma ile şu şekilde yayımlanmıştır.

Haber Kameramanları Derneği’nin girişimiyle başlayan süreçte Mesleki sivil toplum örgütleri, Üniversitelerden akademisyenler, TSE Meslek Standartları Komisyonu, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili diğer kuruluşların ( TRT, RTÜK, Ulusal yayın yapan Özel Televizyon ) temsilcilerinin oluşturduğu alt ve 19 Haziran 2007 tarihinde toplanan üst komisyondan geçerek yaklaşık beş yıl süren bir çalışma sonucu oluşturulmuştur. TS 12967 numarasıyla tescil edilmiş ve yayımlanmıştır. Bu tanım Avrupa Birliğince belirlenen standartlarda ve AB ülkelerincede kullanılabilecek ICS ( Industrial Code of Standards ) : 03.040.03.100.30 sayısıyla da uluslararası standart olarak yayımlanmıştır.

TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
TS 12967

T1: Haziran 2007
ICS: 03.040.03.100.30
Bu tanım, TSE Meslek İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 19 Haziran 2007 tarihli
toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

0.2.1 Haber Kameramanlığı

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası ekonomik, siyasal, kültürel, sportif ve toplumsal olayların, savaşların ve doğa olaylarının yerinde izlendiği, izlenen olayların inisiyatif kullanılarak görüntülendiği, görüntülerin estetik ve sanatsal anlayış da yansıtılarak meslek etiği ve habercilik kurallarına bağlı kalınarak çekildiği, görüntülerin en kısa sürede dünya kamuoyuna aktarılmasının sağlandığı meslek dalı.


0.2.2 Haber Kamera Asistanı


Yayıncı kuruluşların haber merkezlerinde, kamera gruplarında mesleki gelişimlerini tamamlamak için deneme ve uygulama süreci içinde bulunan ve kameramana yardımcı olan kişi.


0.2.3 Haber Kameramanı

Toplumsal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sportif ve toplumsal olayları, savaşları ve doğa olaylarını yerinde izleyen, izlediği olayları inisiyatifini kullanarak meslek etiği ve habercilik kuralları içinde görüntüleyen, çektiği haber görüntülerinin en kısa sürede yayına ulaşmasını sağlayan kişi.

TS 12967 ye göre,

1.2.1 Haber Kamera Asistanında aranacak Özellikler

– En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
– En az bir yabancı dili mesleği icra edecek düzeyde bilmek,
– Türkçeyi doğru,etkili ve güzel kullanmak,
– Olayları iyi gözlemleme yeteneğine sahip olmak,
– Seyahat edebilecek ve her koşulda görev yapabilecek durumda olmak,
– Araştırmacı olmak,
– Mesleki alanda sürekli kendini yenilemek,
– Doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,
– Kendine güveni olmak,
– Öngörülü olmak,
– Özeleştiri yapabilmek,eleştirilere açık olmak,
– Planlama yapabilmek,
– Sorumluluk alabilmek,
– Sorunları çözme yeteneğine sahip olmak,
– Soğukkanlı olmak,
– Ekip çalışmasına katılmak,
– Habere ulaşmada zamanın önemini bilmek ve zamanı iyi kullanmak,
– Temsil ettiği kurum ve mesleğine yakışır davranışlarda bulunmak,
– Ülke ve dünya gündemini takip etmek,
– Kılık kıyafetine dikkat etmek,
– Kamera ile ilgili donanım ve kullanma bilgisine sahip olmak,
– Çekim öncesi hazırlıkları yapmak ve kamerayı çekim öncesi hazır hale getirmek,
– Çekim esnasında kameramana yardımcı olmak,
– Çekim sırasında kamera ya da ekipmanda oluşabilecek basit arızaları giderebilmek,
– İlkyardım malzemelerini kullanma bilgisine sahip olmak,
– Gerektiğinde kameramanın denetiminde çekim yapabilmek.

 

1.2.2 Haber Kameramanı’nda olması gerekli özellikler
– Hızlı ve doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,
– Koordinasyon yeteneğine sahip olmak,
– Olayları görüntülerken tarafsız olmak,
– Yorum ve haberi birbirinden ayırmayı bilmek,
– Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak,
– Özel röportajlarda konuşmacıya yardımcı olmak,
– Toplumsal olaylarda tarafsız olmak, kışkırtıcı davranışlardan kaçınmak,
– Savaş bölgesine giderken çelik başlık, gaz maskesi, kurşungeçirmez yelek, tıbbi ilkyardım malzemesini
kullanmayı bilmek,
– Savaş bölgelerine gitmeden önce savaşan ülkeler hakkında bilgi sahibi olmak,
– Sabırlı olmak ve iyi bir eğitici olmak,
– Görüntünün uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak,
– Basın kartını sürekli yanında bulundurmak,
– Tutum ve davranışlarıyla stajyerlere ve kamera asistanlarına iyi örnek olmak,
– Haber kaynağınan gizliliğine önem vermek,
– Basın hayatını düzenleyen mevzuatı bilmek,
– Meslektaşları ile ilişkilerinde haksız rekabete konu olacak davranışlardan kaçınmak,
– Kamera asistanlarının mesleki bilgi ve gelişimini artıracak eğitim faaliyetlerini yürütmek,
– Basın meslek ilkelerine uymak,
– Şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtıcı görüntüleri çekmekten kaçınmak,
– Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olmak,
– Özel yaşamın gizliliği ilkesine saygılı olmak,
– Haber karşılığı menfaat gözetmemek,
– Görev sırasında ilan ve reklam kaynaklarından telkin ve tavsiye almamak,
– Kamu yararı olmadıkça cinsel saldırı mağdurlarının görüntülerini çekmekten kaçınmak,
– Röportaj sırasında konuşmacıyı ve muhabiri yönlendirmek,
– Mesleki alanda sürekli kendini yenilemek.