Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

DERNEĞİN TÜRKİYE İSMİNİ TAŞIMASI NE ANLAMA GELİYOR

habkam 19 Mart 2013 0
DERNEĞİN TÜRKİYE İSMİNİ TAŞIMASI NE ANLAMA GELİYOR

 

Saygı değer meslektaşlarım,

1994 yılında kurulan Haber Kameramanları Derneği, mevcut Yönetim Kurulu’nun Veli Talay Ulusu başkanlığında yaptığı gayretli çalışmaları sonucu adının önüne Türkiye kelimesini aldığını sevinçle sizlere duyurmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı’nın 20.05.2010 tarihli ve 1676 sayılı oluruyla derneğimizin yeni ismi ‘Türkiye Haber Kameramanları Derneği’dir.

Bunu size yıllardan beri kardeş kuruluşumuz olan TFMD’nin yayın organı Foto Muhabiri dergisinden müjdeliyor ve hepinize hayırlı olsun diyorum.

Size bu süreci ve dernek adının önüne Türkiye kelimesini almanın önemini anlatmadan önce şöyle bir geçmişe gidelim diyorum.

Türkiye’de haber kameramanlığı mesleği ilk olarak TRT Haber Merkezi’nde çalışmaya başlayan kameramanlarca icra edilmiştir. Bunun en büyük sebebi hepiniz tarafından bilineceği gibi o yıllarda yayıncılığın devlet tekelinde olmasıydı. O zaman sayıları oldukça az olan haber kameramanları mesleki örgütlenmelerinin ilk temellerini, foto muhabirleriyle birlikte 1984 yılında kurulan Foto Muhabirleri Derneği içinde yer alarak atmışlardır.

TRT’nin Anayasa ile korunan yayıncılık alanındaki tekeli, 1990 yılında henüz yasal çerçeve oluşmadan yayınlara başlayan birçok özel radyo ve televizyon kanal kuruluşları ile sona ermiştir. Sonrasında Anayasanın 133. Maddesinde yapılan değişikliklerle Türkiye’de yayıncılık alanındaki kamu tekeli kaldırılmıştır. 1994 yılında 3984 sayılı kanun ile özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliğine haiz yetkili bir düzenleyici makam olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

İşte bu yıllara kadar TRT de çalışan haber kameramanları foto muhabirleriyle bir çatı altında örgütlenmişti. Özel televizyonların çoğalması ve haber kameramanlarının sayılarının artmasıyla birlikte bu yayın kuruluşlarında çalışan haber kameramanlarının kendilerine bir mesleki örgüt kurma ihtiyacı doğmuştu. Bunun sonucu olarak Haber Kameramanları Derneği, 1994 yılında meslektaşları bir çatı altında toplamak, onların sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla kuruldu.

İlerleyen zaman içerisinde kamuda çalışan haber kameramanları da bu oluşuma destek vererek bu platformda yer almışlardır. Kurulduğu günden bu güne kadar dernek yöneticileri özverili çalışmalarıyla kuruluş amaçları doğrultusunda yol almaya devam etmişlerdir.

Üzücü olan tek şey vardır, o da bir grup meslektaşın dernekten ayrılarak aynı meslek dalında başka bir dernek kurması olmuştur. O zamanki ayrılma sebeplerini tam olarak bilmemekle beraber, bildiğim şey ayrılığın meslek örgütlerinin çalışmasını zorlaştırdığıdır. Yani iki derneğin yöneticileri de bu sebepten dolayı birçok güçlüğü aşmakta sorunlar yaşamışlardır ve yaşamaktadırlar. Sonuç olarak bu durumun haber kameramanlığı mesleğine zarar verdiği gerçeği yadsınamaz.

Tekrar bu güne dönersek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 28. Maddesi dernek isminin başına Türkiye kelimesinin alınmasını izne ve bazı yeterliliklere bağlıyor. Yani her dernek bunun için başvuramıyor ve Türkiye kelimesini kullanamıyor. Bu yeterliliklerden bazılarını sizinle paylaşayım;

–       Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,

–       Aynı amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,

Bunların yanındaki diğer şartları da sağlıyorsanız başvuruda bulunabiliyorsunuz. Böylelikle süreç başlıyor. Dernekler masası kurulduğunuz günden bu güne kadar ne faaliyetler yaptıysanız, A dan Z ye bütün defterlerinizi inceliyor. Derneğin yaptığı ve yapacağı işlerle alakalı, içinde her türlü görsel materyalin de olabileceği çok ciddi bir dosya talep ediyor. Kamu yararına faaliyetler yapılması hep ön planda tutuluyor. Dernek denetimden geçtikten sonra, her hangi bir hata, eksik bulunmazsa Valilik Dernekler Masası talebimizi İçişleri Bakanlığına iletiyor.

Benzer süreç İçişleri Bakanlığı’nda da yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı meslek dalımızla ilgili kurumlardan tutun Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne kadar birçok kurumdan görüş alıyor. Bunların hepsi olumlu görüş verirse en son İçişleri Bakanlığı değerlendiriyor. Bakanlığın ilgili organları da uygun görürse İçişleri Bakanı’nın başkanlığındaki heyet Türkiye kelimesini kullanmanız için “olur” veriyor.

Peki neden bu kadar zor bir süreç? Türkiye kelimesini kullanan derneğe Türkiye kelimesi ne katıyor?

Öncelikle Türkiye kelimesi, adının başında olan derneğin temsil ettiği meslek kolundaki en büyük ve sözü geçen dernek olduğunu gösteriyor. Bunun yanında meslek örgütüne yarı resmi bir statü kazandırıyor. Yurt içinden veya yurtdışından muhataplar meslekle alakalı öncelikle söz konusu derneğin görüşünü almak durumunda. İlerde üst birlik, oda, vakıf vs. olma hakkı öncelikle bu derneğe ait oluyor. Bunların yanında sağladığı başka kurumsal nitelikleri de var ama uzatmak istemiyorum.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği adının bütün haber kameramanlarına hayırlı olmasını birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Türkiye ismini taşıyan 4 – 5 basın derneğinden biri olmanın verdiği gururu ve bu ismi derneğimize kazandıran yönetimin içinde olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Celal Çevirgen

Leave A Response »